NL

Q&P Communicatie

 

Q&P Communicatie is actief op het grensvlak tussen nieuwe technologie en de toepassing ervan in de praktijk. Werkgebieden zijn het Internet of Things, Big Data, waterbesparing, energiebesparing en duurzame ontwikkeling, zowel in productieprocessen als de gebouwde omgeving.

We zijn op deze gebieden actief sinds de oprichting van het bureau in 2004 door ir. S.J. Koster (Phys E, MBA, EE, BREEAM expert).

Wij zijn een full service bureau. We kunnen voor u markt- en technologisch onderzoek uitvoeren, maar ook de invoering van nieuwe producten binnen uw bedrijf en innovaties binnen uw bedrijf begeleiden, zolang dat nodig is. We doen dat systematisch, aan de hand van een aantal ontwikkelde methoden. Het proces blijft daardoor overzichtelijk en beheersbaar. U krijgt inzicht in uw markt, capaciteiten en unieke talenten.

Diensten:

  • Industrieel marktonderzoek
  • Productonderzoek – Vinden van nieuwe producten die passen bij uw bedrijf
  • Productdefinitie – Welke eisen stellen gebruikers aan het product
  • Ad interim innovatiemanagement

Specialisaties:

  • Duurzame ontwikkeling, materiaalbesparing en -hergebruik
  • Warmtepompen
  • Hemelwatermanagement
  • BREEAM – duurzaamheidscertificatie
  • Draadloze monitoring en besturing

Industrieel marktonderzoek

Wij bezoeken professionele afnemers in binnen- en buitenland om aan de hand van een gesprek na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor uw product en uw bedrijf.  De conclusies worden weergegeven in een rapport en gepresenteerd binnen uw bedrijf. Werkterrein is Europa, China, VS.

Productonderzoek

We zoeken in binnen- en buitenland een nieuw te licentiëren product dat aansluit bij uw productieproces en marktpositie. We kunnen ook zoeken naar licentienemers.

Productdefinitie

Aan de hand van uw productconcept of prototype onderzoeken wij de (vaak deels onverwachte) eisen die afnemers en gebruikers in de praktijk aan het product stellen. Dit verwerken wij in een advies, dat vervolgens met uw ontwikkelafdeling wordt besproken.

Ad interim innovatiemanagement

Wij zorgen er voor dat het nieuwe product wordt ingepast in de werkwijze en de planning binnen uw onderneming.

Q&P Communicatie
Bakkershaag 27
6871 HR Renkum

tel. 0317-317 633

S.J. Koster: 06 -50907029
sibejankoster@gmail.com